Index Consulting Häme tarjoaa hallinnon erityisasiantuntijapalveluita ja ammattityötä kuntien sivistypalveluiden johdolle sekä luottamushenkilöille.
Aloina ovat kirjastopalvelut sekä kulttuurihyvinvointipalvelut.

Toimimme paikallisesti ja verkossa koko maassa. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti pienille kunnille.

Kirjastotoimi

Tarjoamme kunnille ostopalveluna ammattityötä ja konsultaatiota toimialan johtamisen tueksi.


Räätälöimme palvelun asiakkaan tarpeen mukaan. Kunta maksaa vain tarvitsemastaan työstä.

Valikoimassa mm.

  • auditoinnit, toiminta-analyysit ja toimenpidesuositukset palveluiden kehittämiseksi tai talouden tasapainottamiseksi
  • esitykset ja demonstraatiot asiakasiltoihin, valtuustoseminaareihin, lautakunnan kokouksiin alan palveluista ja niiden mahdollisuuksista
  • taustatyö päätösesityksiin, tarvittaessa myös esittelytekstit
  • muu ammattityö, mm. kokoelmatyö ja tilastointi
  • muut sovitut tehtävät
Kirjahyllykköä
Kirjahyllyistä elävään ja yhteisölliseen kirjastoon!

Kulttuuritoimen organisointi ja kulttuurihyvinvointipalvelut

”Kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa”
(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta)

Kulttuuripalvelut tuovat kuntaan veto- ja pitovoimaa, vähentävät yksinäisyyttä ja matalan kynnyksen palveluina voivat osaltaan vähentää sote-menoja.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointia tuottavia vaikutuksia.

Usein kulttuuritoimi on hallinnollisesti liitetty kirjastonjohtajan tehtäviin. Kulttuuripalvelut voivat vuotuisjuhlia lukuunottamatta käytännössä kuitenkin puuttua kunnasta.

Index Consulting Häme tarjoaa konsultaatiota kunnan kulttuuritoimen organisoimiseksi.

Jari Hjelm, YTM,
informaatiotutkimus TaY

FORSSA

index@indexconsulting.fi

Y3022506-7
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003730225067
Operaattori: 003721291126 (Maventa)